IGOR Gorgonzola Novara - l'Azienda
NOWOśCI
slideshow news igor
11/11/2015

IGOR zaprezentowany przez Deloitte wśród Znakomitości.

W dniu 9 listopada w Auli Uniwersytetu Piemonte Orientale w Novarze, dzięki firmie Deloitte, została zaprezentowana książka "Podróż po rejonie Novary. Prezentacja 25 znakomitych przedsiębiorstw ". Publikacja jest wynikiem ambitnego projektu, który ma na celu poszerzenie wiedzy na temat największych spółek z terytorium Novary, oferując przedsiębiorcom możliwość zaprezentowania i podzielenia się swoim doświadczeniem bycia liderami na rynku.
Znaczącą rolę odegrał Fabio Leonardi - prezes Igor Gorgonzola oraz Członek Zarządu Konsorcjum San Giulio - zabierając głos w panelu, obok takich osobistości jak: Eliana Baici (Profesor zwyczajny oraz Dyrektor Wydziału Ekonomii i Biznesu na Uniwersytecie Piemonte Orientale), Maurizio Comoli (Wiceprezes Zarządu Banca Popolare oraz Prezes Izby Gospodarczej), Cristina D'Ercole (Sekretarz Generalny Izby Gospodarczej w Novarze), Domenico De Angelis (wicedyrektor Banca Popolare) Claudio Marenzi (Prezes Herno SPA i Przewodniczący “Sistema Moda Italia”), Fabio Ravanelli (Pełnomocnik Zarządu - Mirato Spa oraz Prezes Krajowego Stowarzyszenia Przemysłowców w Novarze), Giorgio Barbieri i Fabio Pompei (Partner oraz Przedstawiciel na Region Piemontu, Ligurii oraz Valle d'Aosta oraz Partner / Prezes Zarządu Deloitte & Touche SpA). Spotkanie poprowadził Mario Valletta, profesor na Wydziale Ekonomii i Biznesu na Uniwersytecie Piemonte Orientale. Projekt został zrealizowany dzięki współpracy Stowarzyszenia Przemysłowców z Novary, Izby Gospodarczej w Novarze, Banca Popolare w Novarze oraz Uniwersytetu Piemonte Orientale.
PRIVACY POLICY | COOKIE POLICY

Intermedia Agenzia di Comunicazione