IGOR per il Sociale

IGOR Społecznie

Przedsiębiorca wie, że wydatki na cele społeczne są istotną kwestią dla firmy, która jest aktywna: to przekonanie jest zakorzenione w tych, którzy osiągnęli sławę i międzynarodowy sukces, a to pojęcie zakorzenia się jeszcze bardziej w firmach rodzinnych, takich jak Leonardi, którą cechuje silna więź lokalna.

IGOR w świecie Społecznym obraca się o 360°, wspierając projekty rozmaitych Fundacji, takich jak np. Fundacja na rzecz Wspólnoty Novary gdzie prezesem do 2015 roku był Ezio Leonardi, wujek właścicieli Igora.

Firma aktywnie uczestniczy - działając konkretnie i precyzyjnie - wspierając imprezy kulturalne oraz ważne społeczne inicjatywy, promowane również przez Szpital w Novarze, punkt odniesienia w dziedzinie ochrony zdrowia i badań medycznych na najwyższym poziomie.

Ma to na celu aby być zawsze tam, gdzie jest taka potrzeba wzmacniając w ten sposób silną więź ze środowiskiem pochodzenia.

IGOR stanowi integralną część Novary i demonstruje to w każdej sytuacji: produkując gorgonzolę - tradycyjny ser DOP; kupując mleko od regionalnych producentów, uważanych za idealych do współpracy w celu uzyskania najlepszych produktów zgodnych z trzypokoleniowym przepisem. IGOR korzysta z lokalnych firm dla swojej działalności, również w celu rozszerzenia swoich struktór.

Nie zapominając o aspekcie edukacyjnym: poprzez sport, IGOR jest zaangażowany w tworzenie i przekazywanie mlodziezy podstawowych wartości, aby poprzez grę zespołowa, wpoic zasady, wyznaczyć cele i poczuć się częścią grupy.
Każda inicjatywa, wspierana przez Igora wykracza poza zakres postrzegania marki i sponsorowania imprezy: jest to wybór podyktowany patriotyzmen lokalnym.
PRIVACY POLICY | COOKIE POLICY

Intermedia Agenzia di Comunicazione